ETF je zkratkou z Exchange Traded Fund, což v překladu znamená veřejně obchodovaný fond. Tyto fondy se obchodují na světových burzách stejně jako akcie nejznámějších společností. Namísto aktivního řízení podílového fondudrahými manažery probíhá investování ETF do portfolia akcií, které kopírují výnosy daného podkladového indexu (S&P 500 Index, MSCI World Index, aj.).

Důchodové pojištění ukrajuje nemalou část naší mzdy. Pokud nevyděláváme, nemusíme toto platit vůbec. Ale zdánlivá výhoda má také svou stinnou stránku. Když ho neplatíme dlouho, nemusí nám vůbec vzniknout nárok na starobní důchod.

Bezesporu nejdůležitější a nejsledovanější událostí minulého týdne je rozhodnutí Britů o vystoupení Velké Británie z Evropské unie, tzv. BREXITU. Jedná se o rozhodnutí, které dopadne na životy nás všech. Co znamená tato zpráva pro vaše investice?

S jistotou lze říci, že BREXIT znamená pro trhy nejistotu a nejistotu nemají trhy vůbec rády.  Tento pojem je na trzích i v médiích skloňován už několik týdnů a ve čtvrtek se stalo to, co téměř všichni považovali za nepravděpodobné. Teď trhy čelí obrovské nejistotě především proto, že na otázku, co bude dál, dnes nikdo odpověď nezná.

Ropa je díky svéu strategickému významu jednou z nejdůležitějších komodit obchodovaných na světových trzích. Navíc již téměř rok na sebe poutá pozornost a zájem světových médií, investorů i centrálních bank. Cena ropy klesá na dlouhodobá minima, což potvrzuje i vývoj minulého týdne, a je letos nejlevnější od roku 2009. Proč? Protože producenti vedou zuřivou cenovou válku, přičemž jejich hlavní politikou je udržení tržních podílů.

Na českém finančním trhu se objevil nový produkt, který vyvolává rozporuplné reakce. Jedná se o zpětnou hypotéku, která není ve světě neznámým produktem. V podstatě se jedná o takový druh úvěru, který je zajištěn zástavou k nemovitosti a je splacen z prodeje nemovitosti poté, kdy vlastník nemovitost prodá, odstěhuje se z ní nebo zemře.

Pro účely pojištění tvoří domácnost soubor movitých věcí. Obrazně lze říci, že se jedná o všechny věci, které lze z bytu nebo domu vysypat. To, co nám v rukou zůstane, je nemovitost, kterou se budeme zabývat někdy příště. Domácnost ale není jen nábytek, koberce a elektrické spotřebiče. Často zapomínáme na oblečení, boty, sportovní vybavení, knihy, obrazy, šperky, peníze, ale i květiny a potraviny.

Kořeny podílových fondů sahají až do roku 1774, kdy Abraham van Kewitch založil první investiční fond „Eendragt maakt Magt“ – Jednota vytvoří sílu, jehož název vystihuje podstatu podílových fondů. Byl vytvořen jako bezpečná investice pro malé investory se skromnými prostředky a investoval do dluhopisů a koloniálních plantáží. V současnosti se podílové fondy stále více rozšiřují i mezi českou veřejnost.