Zároveň je ale nutné si uvědomit, že se jedná především o důsledky politických rozhodnutí. Pokud ve vašich portfoliích převažují akcie, nenechte se strhnout množstvím informací a vraťte se ke svým dlouhodobým cílům. V první řadě se znovu zamyslete nad tím, co to vlastně jsou akcie. Jedná se o podíly na firmách, většinou velmi kvalitních firmách. Pak si položte otázku, jak odchod Velké Británie ovlivní zisky těchto společností. Pokud si odpovíte na tyto dvě otázky, dokážete vyhodnotit, zda aktuální situace na trzích je hrozbou nebo naopak příležitostí. Příležitostí využít poklesů k doplnění portfolia o zajímavé tituly za atraktivní cenu.

Jednou z nejlepších rad pro dnešní trhy je držet se svých dlouhodobých cílů. Dnes je jisté pouze to, že Britové chtějí opustit Evropskou unii, nic víc nevíme. Nedokážeme odhadnout, jak bude celý proces probíhat a jak rychle se změny projeví. A už vůbec nedokážeme odhadnout, zda budou dopady pozitivní nebo negativní. Vždyť každý konec je zároveň novým začátkem. Doufejme, že další cesta Evropy nebude spočívat v potrestání povstalců, ale v poučení se a návratu k původním cílům a hodnotám – volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob, místo regulace a byrokracie. 

„Dokud nedokážete kontrolovat své emoce, nedokážete kontrolovat své peníze“   

Warren Buffet